Regulamin sklepu

Informacje dotyczące sklepu:

Sklep internetowy Blue Horizon.pl prowadzony w postaci serwisu przez podmiot:

Blue Horizon Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-356 ul. Starowiejska 16/2

Numer NIP: 9581698589, numer REGON: 382424184 wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Adres korespondencyjny:

40-657 Katowice, ul. Zbożowa 2b/3, e-mail: biuro@bluehorizon.pl, numer telefonu: +48 665 651 003

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy bluehorizon.pl – prowadzony przez Blue Horizon z siedzibą w Gdyni 81-356 ul. Starowiejska 16/2 dostępny jest pod adresem internetowym bluehorizon.pl a także pozostałe dogodności udostępnione na stronie bluehorizon.pl

Klient – należy przeze to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego bluehorizon.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument –  osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym bluehorizon.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z poź.zm.).

Koszyk – dogodność sklepu internetowego bluehorizon.pl w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu. Klient posiada możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy oraz formy płatności.

Strona produktowa – strona w sklepie internetowym bluehorizon.pl, która przedstawia informacje na temat produktu.

1 Postanowienia ogólne (warunki świadczenia usług drogą elektroniczną)

 1. Przedmiotowy regulamin przedstawia zasady korzystania ze sklepu internetowego bluehorizon.pl składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym bluehorizon.pl, dostarczania zamówionych produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy bluehorizon.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat produktów dostępnych na stronie bluehorizon.pl w tym umożliwia również kupowanie drogą elektroniczną towarów będących w ofercie sklepu internetowego przy pomocy koszyka zamówień.
 3. Sklep internetowy bluehorizon.pl wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić dane związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w celu utrzymania sesji, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Klienta oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu.
 4. Do korzystania ze sklepu internetowego bluehorizon.pl, w tym między innymi przeglądania asortymentu sklepu internetowego bluehorizon.pl oraz składania zamówień na dostępne produkty, konieczne są:
 • komputer z dostępem do internetu i przeglądarką internetową: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • 2 Sprzedaż (informacje o produktach, warunki realizacji zamówień)
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego bluehorizon.pl, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego bluehorizon.pl,:
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają kosztów dostawy.
 • koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, jak również od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 1. Sklep internetowy bluehorizon.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na bieżąco w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w sklepie internetowym bluehorizon.pl nie łączą się z innymi promocjami.
 3. Celem prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie on-line, poprzez stronę internetową sklepu bluehorizon.pl korzystając z koszyka zamówień.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować się przez stworzenie Konta Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe dane z formularza wysyłkowego.

3 Forma płatności

 1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
 • przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy 24 (w tym płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy 24) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można dokonać powtórnego złożenia zamówienia i dokonać wyboru innej bądź tej samej formy płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za zamówiony towar,
 • przelewem Blue Horizon Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-356, ul. Starowiejska 16/2 Nr konta – ING 32 1050 1764 1000 0090 8054 0892
 1. Po wyborze przelewu bankowego za pośrednictwem Przelewy 24, jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy 24 jako agenta rozliczeniowego.
 2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny, wyraźny i przejrzysty sposób podczas składania zamówienia (w koszyku zamówień).
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

4 Warunki dostawy

 1. Na sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin w którym złożone zamówienie zostanie zrealizowane wskazany jest w Sklepie.
 3. W sytuacji w której Kupujący wybrał metodę płatności „z góry” za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 5. Wysyłka może być zrealizowana na terenie Unii Europejskiej po wcześniejszym kontakcie ze sklepem
 6. Dostarczenie za granicę towarów zakupionych w sklepie realizowane jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 7. Koszt dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej spoczywa na Kupującym, chyba że podane jest inaczej w opisie warunków dostawy.
 8. Czas realizacji zamówienia waha się od 3-10 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym sklepu – jeśli produkt znajduje się w magazynie. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt ze sklepem.
 9. Koszt dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie, dostosowywany do każdego zamówienia w zależności od ilości produktów oraz miejsca dostarczenia zamówienia. W tym celu prosimy Klientów o kontakt ze Sklepem celem oszacowania kosztów dostawy.

5 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia:
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W sytuacji odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego środki pieniężne za nabyty towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności za pomocą takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru bądź do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania przez Konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Blue Horizon Sp. Z o.o., Katowice 40-657 ul. Zbożowa 2b/3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie –  pocztą. Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O orientacyjnej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

6 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której nabyte przedmioty zostały przecenione lub pochodzą z wyprzedaży.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący ma możliwość, w oparciu o zasady oraz terminy określone w Kodeksie cywilnym:
 • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady
 • Żądać zwrotu środków
 1. Sprzedawca zwraca się z prośbą o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w INFORMACJE DOTYCZĄCE SKLEPU.
 2. W przypadku w którym dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Blue Horizon Sp. z o.o., Katowice 40-657 ul. Zbożowa 2b/3.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o tej że gwarancji a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail sklep@bluehorizon.pl.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Blue Horizon przesyłki z reklamowanym produktem.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
 • Mediacji prowadzonej przez terenowo właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy wystąpić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie to jest postępowaniem bezpłatnym.
 • Pomocy udzielanej przez właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie to jest postępowaniem bezpłatnym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem.

 Bezpłatnej pomocy udzielanej przez miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

 • Internetowej platformy ODR.

8 Polityka prywatności

 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Blue Horizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-356, ul. Starowiejska 16/2 danych osobowych wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma charakter dobrowolny, z tym że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych jest firma Blue Horizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-356, ul. Starowiejska 16/2 Numer NIP: 9581698589, Numer REGON: 382424184 wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, właściwość urzędu skarbowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.
 3. Celem i podstawą przetwarzania danych są:

– Twoja zgoda  na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO;

– wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

– dochodzenia roszczeń – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;

– udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

– archiwizowania dokumentów – podstawą prawną jest art.6 ust. 1lit C) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO gdy przechowywania dokumentów przez cały czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawny interes Blue Horizon jako administratora.

 1. Umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy i faktury będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. Dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

5.Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– Prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

– Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

– Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

– Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

 1. Strona bluehorizon.pl używa plików “cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące plików „cookies” można zmieniać w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia pozostaną bez zmian, pliki „cookies” zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików „cookies” może przyczynić się do ograniczenia funkcjonalność serwisu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane są innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług związanych ze zrealizowaniem zamówienia, np. firmom kurierskim.

9 Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje podmiotowi będącemu Konsumentem.
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w wobec do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku wystąpienia ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10 Postanowienia końcowe

 1. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Kupującego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie jest odrębną umową sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Umowy zawierane w oparciu o przedmiotowy regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub też w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają prawa osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży/o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem w/w zmian.

 Formularz odstąpienia od umowy     

……………………………………

  Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Numer telefonu

Blue Horizon Sp. z o.o.

Gdynia 81-356

ul.Starowiejska 16/2

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 Ja (*)………………….……………niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…………………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………………………

umowy polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………………………

 Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

                                                                                               ……………………………………

                                                                                              Podpis konsumenta

Produkty proszę odesłać na poniższy adres:

Blue Horizon Sp. z o.o.,

Katowice 40-657

 1. Zbożowa 2b/3.

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru